Om oss

Samarbetspartner

Munhi Westin
leg.psykolog, leg.psykoterapeut och familjerådgivare

Munhi är född i Korea.Efter fil.kand.examen i koreanska, kinesiska och svenska vid Stockholms universitet arbetade Munhi som språklärare inom grund- och gymnasieskola samt universitet i Korea.

Därefter vidareutbildade hon sig till psykolog vid Göteborgs universitet. Efter examen började hon arbeta inom stressforskningen på Karolinska Institutet, där hon arbetade under många år innan hon grundade Adoptiva psykologmottagning 1999.

Munhi förestår ytterligare en psykologmottagning, City Psykologhus, som erbjuder tjänster till privat personer, företag och kommuner inom psykoterapi, psykologutredning och familjerådgivning. Åtta psykologer och psykoterapeuter arbetar på City Psykologhus.

Anna Elmund
leg.psykolog, med.dr.i pediatrik och familjerådgivare

Anna är adopterad från Korea, uppvuxen i Lund. Hon har en fil. kand. i franska och sociologi, psykologexamen från Lunds Universitet samt disputerade 2007 på Medicinska Fakulteten vid Uppsala Universitet. Avhandlingen handlar om överrepresentation av utlandsadopterade på Sveriges §12-hem och vilka svårigheter dessa ungdomar uppvisar.

Anna har även varit aktiv i föreningsarbete med adopterade sedan 1996 och har där medverkat till föreläsningar, workshops och samtalsgrupper. Anna arbetar heltid på City Psykologhus med utredning, familjerådgivning och psykoterapi, framför allt med unga vuxna.

Ritva Reed
leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi och familjerådgivare

Ritva har arbetat över 30 år som barn- och ungdomspsykolog. Efter psykologexamen vid Tammerfors universitet i Finland flyttade Ritva till Sverige. Som tvåspråkig skolpsykolog kom Ritva i kontakt med finska invandrarbarn och deras familjer. Detta arbete har gett speciell erfarenhet och kompetens i flerspråkighet och i frågor som rör barns och vuxnas anpassning i det nya landet. Ritva driver eget företag sedan 1998 där hon bland annat arbetar med utredning, utbildning och familjerådgivning.