Adopterade tonåringar

Tonårstiden är för de flesta ungdomar en händelserik och dynamisk period i livet men också en kritisk sådan. Frigörelse från föräldrarna och barndomen står i fokus och målet är att så småningom bli självständiga individer och hitta sin plats i samhället. Med andra ord ”En nödvändig och viktig fas i livet”. För den adopterade tonåringen kan fasen vara extra jobbig på många olika sätt.

Känner du som adopterad att de vuxna har svårt att förstå dina tankar och känslor?

Grubblar du mycket på ditt ursprung och bakgrund utan att komma fram till tillfredställande svar?

Ställs du och dina föräldrar ofta inför överhettade situationer där ni har svårt att nå varandra?

Vuxna adopterade

I dagens samhälle ställs det många och höga krav på individen. Den adopterade kommer givetvis som alla andra ställas inför en rad avgörande, viktiga och kritiska händelser i livet. Det kan vara till exempel eget föräldraskap, arbetslöshet och/eller föräldrars bortgång. Det innebär att tidigare obearbetade och traumatiska händelser kan återkomma och påminna om det smärtsamma. Om man tidigare inte vågat närmat sig det kan det vara svårt som vuxen att börja nysta i sitt ursprung och bakgrund.

Känner du att du behöver få stöd i sökandet efter ditt ursprung och bakgrund?

Kommer det upp frågor, funderingar och fantasier kring ditt ursprung som du inte vet hur du skall hantera?

Ställs du inför situationer och val där du inte vet om det hör till normala faser i livet eller om det har samband med din situation som adopterad?

Vi erbjuder dig olika former av samtalsterapi beroende på hur problemen ser ut.

– Rådgivning

– Krisbearbetning

– Familjerådgivning

– Psykoterapi