Om oss

Samarbetspartner

Munhi Westin
leg.psykolog, leg.psykoterapeut och familjerådgivareMunhi är född i Korea.Efter fil. kand. examen i koreanska, kinesiska och svenska vid Stockholms universitet arbetade Munhi som språklärare inom grund- och gymnasieskola samt universitet i Korea.

Därefter vidareutbildade hon sig till psykolog vid Göteborgs universitet. Efter examen började hon arbeta inom stressforskningen på Karolinska Institutet, där hon arbetade under många år innan hon grundade Adoptiva psykolog-mottagning 1999.

Munhi förestår ytterligare en psykologmottagning, City Psykologhus, som erbjuder tjänster till privat personer, företag och kommuner.

Ritva Reed
leg.psykolog, specialist i pedagogisk psykologi

Ritva har arbetat över 30 år som barn- och ungdomspsykolog. Efter psykologexamen vid Tammerfors universitet i Finland flyttade Ritva till Sverige. Som tvåspråkig skolpsykolog kom Ritva i kontakt med finska invandrarbarn och deras familjer. Detta arbete har gett speciell erfarenhet och kompetens i flerspråkighet och i frågor som rör barns och vuxnas anpassning i det nya landet.

Ritva driver eget företag sedan 1998 där hon bland annat arbetar med utredning, utbildning och krisbearbetning.