Adoption

Det finns många olika sätt att bilda familj på, adoption är ett sätt. Familjebildning genom adoption är ett möte mellan ett barnlöst par som önskar leva med barn och ett barn som saknar föräldrar som kan ge det trygghet och omsorg. Ett möte där flera individer får sina djupa behov av närhet, sammanhang och tillhörighet tillfredsställa.

Dock är det ett faktum att adoption är en social konstruktion som kan bli mer eller mindre komplicerad. Å ena sidan är adoptivfamiljen som vilken familj som helst och genomgår olika faser som alla familjer gör, från småbarns-, skolbarn-, tonårs-, ung vuxen och slutligen som vuxen. Å andra sidan finns adoptionsspecifika faktorer som kan påverka anknytningen mellan föräldrar och barn positivt eller negativt, sådana kan till exempel vara:

–    Barnets ålder vid ankomsten och dess eventuella erfarenhet av institutionsvistelse.
–    Föräldrarnas bearbetning av det uteblivna gemensamma barnet och sorgen som det medfört.
–    Graden av identifikation mellan föräldrarna och barnet vad gäller utseende, temperament, talang, egenskap och begåvning.
–    Omgivningens reaktion på adoptivfamiljen.

Det kan ibland vara svårt för föräldrarna att bedöma om barnets utveckling faller inom normalvariationen eller om det finns något adoptionsspecifikt. Föräldrarna kan/bör kontakta en psykolog som kan avgöra om det är åldersadekvat utveckling eller om det handlar om adoptionsspecifikt problem.

Artiklar att läsa:

Att adoptera äldre barn
    -anknytningsprocessen, en utmaning för både barnet och föräldrarna

Att söka rötter
    -en gemensam process för adopterade och deras föräldrar

Adopterades dubbel etniska identitet

Att som adopterad växa upp med syskon som är biologiskt barn till adoptivföräldrar

Vart tog kärleken och lusten vägen?
    -påfrestningar i relationen i strävan efter föräldraskap