Adoptivföräldrar/Familjerådgivning

Adoptivföräldrar har ofta en lång process bakom sig innan man får hem sitt efterlängtande barn, men det viktigaste och smärtsammaste är förmodligen accepterandet av sin ofrivilliga barnlöshet. Om man i sitt djupaste har svårt att acceptera sin barnlöshet och sorgen den medför kommer det med stor sannolikhet att påverka anknytningsprocessen till barnet.

Den logiska följden av att man förnekar en del av sig själv är att man kommer att förneka en del av barnet. Under barnets uppväxtår behövs medvetna och insiktsfulla föräldrar som kan härbärgera det barnet har varit med om och hantera barnets annorlunda och nyfikna frågor kring sitt ursprung.

Känner du att du behöver stöd i din föräldraroll?

Kommer det upp frågor från barnet som du inte riktigt vet om de hör till den normala utvecklingen eller om de hör till situationen som adopterad?

Berör barnets svårigheter dig på ett sätt som du har svårt att förstå och hantera?

Vi erbjuder olika former av samtalsterapi beroende på hur problemen ser ut. Omfattningen kan vara allt från några gånger till en längre tid.

Stödsamtal

Krishantering

Familjerådgivning

Ibland behöver adoptivförälder gå i egenterapi för att bearbeta svårigheter som har med föräldern att göra och som i förlängningen påverkar relationen till barnet.

Vi erbjuder familjerådgivning för subventionerat pris för er som bor i någon av kommunerna Danderyd, Nacka, Täby, Ekerö, Lidingö eller Stockholms stad. Kostnaden för 90 min samtal är från 300 kr – 450 kr, beroende på kommun.

Vi erbjuder även psykologisk bedömning (MMPI-2, TAT och NEO PI) och intyg inför adoption samt uppföljningsbedömning för barnet efter ankomsten till Sverige, LÄS MER HÄR