Adoptionsintyg/ Utredning

Psykologisk utredning och bedömning för blivande adoptivföräldrar inför adoption

Allt fler givarländer begär psykologutlåtande över blivande adoptivföräldrarnas psykiska hälsa inför adoption. Hur omfattande en utredning blir beror på givarländers kravspecifikation. Vissa länder har omfattande frågeställningar som kräver psykologiska tester medan andra länder har mindre omfattande frågor som skall besvaras.Det är vår erfarenhet att den psykologiska utredningen inte bara blir en förlängning av medgivandeutredningen utan ett viktigt tillfälle för blivande adoptivföräldrar att samtala med en specialist om de olika frågor och funderingar som finns relaterade till en adoption. Vi administrerar följande tester: MMPI-2, TAT, NEO PI samt ORT.

Uppföljningsbedömning av adoptivbarn

Allt fler givarländer begär psykologisk utvecklingsbedömning av barnet efter ankomsten till Sverige, för att försäkra sig om god utveckling hos barnet. Bedömningen blir också tillfälle för föräldrarna att ta upp adoptionsspecifika frågor och funderingar kring barnets utveckling.